Oprogramowanie

UPS Communicator

WERSJA:
- WINDOWS: 1.34
- LINUX: 1.34

 

Darmowa wersja

Grupa aplikacji do monitorowania pracy UPS i zabezpieczania systemów operacyjnych komputerów zabezpieczanych przez dany UPS.

+
Szczegóły

Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:

 • Wyłączanie systemów operacyjnych;
 • Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
 • Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.

Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.

Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).

Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).

Oprogramowanie

UPS Management Software

WERSJA:
- WINDOWS: 5.20.8 180601
- LINUX 32-BIT: 5.20.8 180601
- LINUX 64-BIT: 5.20.8 180601

 

Aplikacje, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS oraz zabezpieczają systemy operacyjne zabezpieczane przez dany UPS.

+
Szczegóły

Jest to płatna wersja dostarczana na płycie CD. Składa się z grupy aplikacji, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS i zabezpieczają systemy operacyjne komputerów zasilanych przez dany UPS. Architektura klient/serwer umożliwia tworzenie bardzo elastycznych konfiguracji, efektywnych, prostych i "lekkich" dla zasobów systemowych.

Kompatybilna ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, nawet na różnych architekturach (Intel, Alpha, Itanium, itp...) : Windows 2000 i nowsze, Linux, Unix, Novell Netware oraz Mac OS X 10.x. - zawiera jedną licencję RCCMD dla wykonywania komend na zdalnym PC.

UPS Management Software zawiera następujące moduły główne:

UPSMON: interfejs graficzny, który po połączeniu do modułu UPSMAN pozwala uzyskać dostęp do parametrów pracy UPS i wykonać testy.

UPSMAN: Moduł serwera do zarządzania UPSem poprzez połączenie RS-232. Moduł ten może zarządzać licznymi zdarzeniami (zanik napięcia, przeciążenie, bypass, wewnętrzna awaria, itp...) i dla każdego wykonywać zróżnicowane działania (logowanie danych do pliku, nadawanie wyskakujących powiadomień, wysyłanie e-maili, wykonywanie programów, lokalne i zdalne wyłączenie systemu, itp...), również o różnych porach.

Oprogramowanie

KARTY SIECIOWE CS101

WERSJA:
- FIRMWARE: 3.8.CY504.LEGRAND
- CS101 FINDER: 5.1.1

 

Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne. Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne.

+
Szczegóły

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Zdalne zamykanie komputera;
 • Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Obsługa SNMP v1, v2, v3 (RFC1628 i PPC) oraz transmisja komunikatów pułapek SNMP;
 • Wyświetlanie danych i konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp.) lub Telnet;
 • Łącze Ethernet 10 / 100Mbit Base-T z funkcją samo rozpoznawania;
 • Funkcja DHCP.
   
Oprogramowanie

CS101 KLIENT

WERSJA:
- WINDOWS: 1.0
- LINUX: 1.0

 

Oprogramowanie, które umożliwia komputerowi odczytanie statusu UPS i wykonywanie poleceń na komputerze, na którym jest zainstalowany. Kompatybilny z kartą CSMP SNMP.

+
Szczegóły

To oprogramowanie umożliwia komputerowi sprawdzenie za pomocą protokołu SNMP stanu zasilacza UPS podłączonego do karty SNMP CS101 i w razie potrzeby, wykonanie następujących poleceń:

 • Zamknięcie systemu operacyjnego;
 • Wyświetlanie wyskakujących wiadomości;
 • Uruchomienie dostosowanego programu przed zamknięciem systemu.

Wszystkie odebrane alarmy są zapisywane w pliku dziennika.

Można utworzyć listę "redundancji", tzn. polecenie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy zostało przesłane przez więcej niż jeden UPS (np. w celu wyłączenia komputerów z rezerwowym zasilaniem z dwóch zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z Windows (oprócz Windows Server 2003, Windows XP i wcześniejszych wersji) oraz z Linuxem.
 

Oprogramowanie

KARTY SIECIOWE CS141 (WSZYSTKIE MODELE)

WERSJA:
- FIRMWARE: 1.90.8 200304

 

Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, błędy,...).

 

+
Szczegóły

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
 • Wysyłanie komunikatów pułapek SNMP;
 • Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
 • Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
 • Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
 • Funkcja DHCP.
   
Oprogramowanie

Karty sieciowe CS121 (wszystkie modele)

WERSJA:
- FIRMWARE: 5.70.8 180801

 

Interfejsy sieciowe do zarządzania zasilaczami UPS

+
Szczegóły

Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, awarie,...).

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
 • Wysyłanie pułapek SNMP;
 • Włączanie i wyłączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
 • Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
 • Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
 • Funkcja DHCP.
Oprogramowanie

RCCMD

WERSJA:
- WINDOWS: 4.32 201021
- LINUX 32-BIT: 4.32 201021
- LINUX 64-BIT: 4.32 201021
- MAC OS X: 4.32 201021
- LINUX 64-BIT: 4.32 201021
- VMWARE ESXI (6.5 AND ABOVE): 4.29 200703

 

Oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie i wykonywanie stacji roboczej otrzymanych komend nadanych przez systemy zarządzania zasilaczami UPS.

+
Szczegóły

Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:

 • Wyłączanie systemów operacyjnych;
 • Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
 • Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.

Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.

Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).

Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).

Oprogramowanie

UNMS

WERSJA 2.11 201027
KLUCZ LICENCYJNY: 8OEMUX-FREE-UNMS

UNMS (UPS Network Management System) jest aplikacją WEB która stale monitoruje status wszystkich uruchomionych UPS w jednej lub kilku lokalizacjach poprzez interfejsy zdalnego nadzoru (CS121, UPS Supervisor, SNMP) oraz protokół TCP/IP.

+
Szczegóły

Wszystkie sygnały alarmowe generowane przez różne UPSy są odbierane przez stację monitorującą. To umożliwia realizację natychmiastowej i dogłębnej diagnostyki problemu oraz umożliwia serwisowi technicznemu podjąć pilne działania w razie potrzeby.

Stan pracy każdego zasilacza UPS jest reprezentowany przez kolorową ikonkę przypominającą światła drogowe. W przypadku anormalnej pracy ikona zasilacza zmienia kolor statusu w odniesieniu do powagi zdarzenia lub awarii. Program monitorujący wysyła powiadomienia lub komunikaty bądź e-maile oraz uruchamia wybrane programy lub skrypty.

Funkcja monitorowania danego UPS jest dostępna poprzez pojedyncze kliknięcie i przeglądarkę internetową.

Wsparcie dla protokołu SNMP pozwala aplikacji komunikować się z różnymi markami zasilaczy UPS, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardem MIB RFC 1628.

System dodatkowo umożliwia dopasowanie interfejsu graficznego, rejestrację wszystkich alarmów w bazie danych na potrzeby diagnostyki oraz może wyświetlacz wykresy przedstawiający trendy opisujące parametry pracy zasilaczy UPS.

Podstawowa wersja jest dostępna nieodpłatnie i umożliwia zarządzanie do 9 UPSami na raz (co najwyżej 3 UPSy mogą być innych firm).

UNMS jest dostępny na systemy z rodziny Windows XP Pro i nowsze.

Oprogramowanie

UPS Setting Tool

Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.

+
Szczegóły

Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.

Oprogramowanie

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej