Oprogramowanie

UPS Communicator

WERSJA 1.34

 

Darmowa wersja

Grupa aplikacji do monitorowania pracy UPS i zabezpieczania systemów operacyjnych komputerów zabezpieczanych przez dany UPS.

+
Szczegóły

Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:

 • Wyłączanie systemów operacyjnych;
 • Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
 • Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.

Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.

Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).

Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).

Oprogramowanie

UPS Management Software

WERSJA 5.20.8 180601

 

Aplikacje, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS oraz zabezpieczają systemy operacyjne zabezpieczane przez dany UPS.

+
Szczegóły

Jest to płatna wersja dostarczana na płycie CD. Składa się z grupy aplikacji, które w sposób ciągły monitorują pracę UPS i zabezpieczają systemy operacyjne komputerów zasilanych przez dany UPS. Architektura klient/serwer umożliwia tworzenie bardzo elastycznych konfiguracji, efektywnych, prostych i "lekkich" dla zasobów systemowych.

Kompatybilna ze wszystkimi głównymi systemami operacyjnymi, nawet na różnych architekturach (Intel, Alpha, Itanium, itp...) : Windows 2000 i nowsze, Linux, Unix, Novell Netware oraz Mac OS X 10.x. - zawiera jedną licencję RCCMD dla wykonywania komend na zdalnym PC.

UPS Management Software zawiera następujące moduły główne:

UPSMON: interfejs graficzny, który po połączeniu do modułu UPSMAN pozwala uzyskać dostęp do parametrów pracy UPS i wykonać testy.

UPSMAN: Moduł serwera do zarządzania UPSem poprzez połączenie RS-232. Moduł ten może zarządzać licznymi zdarzeniami (zanik napięcia, przeciążenie, bypass, wewnętrzna awaria, itp...) i dla każdego wykonywać zróżnicowane działania (logowanie danych do pliku, nadawanie wyskakujących powiadomień, wysyłanie e-maili, wykonywanie programów, lokalne i zdalne wyłączenie systemu, itp...), również o różnych porach.

Oprogramowanie

KARTY SIECIOWE CS141 (WSZYSTKIE MODELE)

WERSJA 1.90.8 200304 (FIRMWARE)

 

Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, błędy,...).

 

+
Szczegóły

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
 • Wysyłanie komunikatów pułapek SNMP;
 • Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
 • Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
 • Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
 • Funkcja DHCP.
   
Oprogramowanie

Karty sieciowe CS121 (wszystkie modele)

WERSJA 5.70.8 (FIRMWARE)

 

Interfejsy sieciowe do zarządzania zasilaczami UPS

+
Szczegóły

Są to specjalne urządzenia sieciowe przeznaczone do autonomicznego zarządzania zasilaczem UPS. Zewnętrzne oprogramowanie nie jest wymagane. Karta zawiera 32-bitowy procesor i zintegrowany system operacyjny typu "UNIX Embedded" który stale monitoruje pracę UPSa, obsługuje liczne zdarzenia (zanik zasilania, przeciążenie, bypass, awarie,...).

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Wyświetlanie powiadomień, zamykanie lub wybrane komendy na zdalnych komputerach;
 • Wysyłanie pułapek SNMP;
 • Włączanie i wyłączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Kompatybilne z protokołem SNMP i głównymi typami systemów komunikacyjnych (HP OpenView, IBM Tivoli, itp...);
 • Konfiguracja i wyświetlanie danych przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itp...) lub Telnet;
 • Połączenie Ethernet 10/100Mbit Base-T (pół-duplex i pełny-duplex) z funkcją autodetekcji;
 • Funkcja DHCP.
Oprogramowanie

KARTY SIECIOWE CS101

WERSJA 3.8.CY504.LEGRAND (FIRMWARE) - 5.1.1 (CS101 FINDER)

 

Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).

Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne. Jest to specjalne urządzenie sieciowe zaprojektowane do ciągłego monitorowania pracy UPS i obsługi jego głównych zdarzeń (awaria zasilania, przeciążenie, obejście, błędy,...).
Nie jest wymagane żadne oprogramowanie zewnętrzne.

+
Szczegóły

Główne funkcje:

 • Rejestr zdarzeń z datą i czasem;
 • Pamięć trendów głównych parametrów pracy wraz z datą i czasem;
 • Wysyłanie e-maili;
 • Wykonywanie zaplanowanych działań;
 • Zdalne zamykanie komputera;
 • Wyłączanie i włączanie zasilacza UPS;
 • Wysyłanie sygnałów WOL (Wake On LAN);
 • Obsługa SNMP v1, v2, v3 (RFC1628 i PPC) oraz transmisja komunikatów pułapek SNMP;
 • Wyświetlanie danych i konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera itp.) lub Telnet;
 • Łącze Ethernet 10 / 100Mbit Base-T z funkcją samo rozpoznawania;
 • Funkcja DHCP.
   
Oprogramowanie

RCCMD

Oprogramowanie umożliwiające otrzymywanie i wykonywanie stacji roboczej otrzymanych komend nadanych przez systemy zarządzania zasilaczami UPS.

+
Szczegóły

Oprogramowanie to umożliwia komputerowi odbieranie i wykonywanie, za pośrednictwem protokołu TCP / IP, następujących zdalnych poleceń przekazywanych przez systemy zarządzania UPS:

 • Wyłączanie systemów operacyjnych;
 • Wyświetlanie/wysyłanie powiadomień;
 • Wykonywanie wybranych programów (.COM, .EXE, .BAT, .CMD) z wybranymi parametrami.

Wszystkie otrzymywane polecenia są zapisywane w pliku dziennika. Wykonanie tych poleceń zależy od listy autoryzacji: polecenia są akceptowane tylko wtedy, gdy UPS, które je transmitowany jest autoryzowany na liście.

Można także utworzyć listę "redundancji", czyli uwarunkować wykonanie polecenia nadaniem go z kilku zasilaczy UPS (np. do zamknięcia stacji roboczych z redundantnym zasilaniem przez dwa lub więcej zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z 99% obecnie dostępnych systemów operacyjnych na rynku (włączając w to systemy AS/400 i systemy wirtualne takie jak VMware) oraz jest dostępny dla różnych typów architektur (np. Intel, PowerPC, procesory Alpha).

Jest kompatybilny z: UPS Management Software, kartami sieciowymi CS121 (wszystkie modele), sterownikiem SiteSwitch 4 (tylko model SS4).

Oprogramowanie

CS101 KLIENT

WERSJA 1.0

 

Oprogramowanie, które umożliwia komputerowi odczytanie statusu UPS i wykonywanie poleceń na komputerze, na którym jest zainstalowany. Kompatybilny z kartą CSMP SNMP.

+
Szczegóły

To oprogramowanie umożliwia komputerowi sprawdzenie za pomocą protokołu SNMP stanu zasilacza UPS podłączonego do karty SNMP CS101 i w razie potrzeby, wykonanie następujących poleceń:

 • Zamknięcie systemu operacyjnego;
 • Wyświetlanie wyskakujących wiadomości;
 • Uruchomienie dostosowanego programu przed zamknięciem systemu.

Wszystkie odebrane alarmy są zapisywane w pliku dziennika.

Można utworzyć listę "redundancji", tzn. polecenie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy zostało przesłane przez więcej niż jeden UPS (np. w celu wyłączenia komputerów z rezerwowym zasilaniem z dwóch zasilaczy UPS).

Oprogramowanie jest kompatybilne z Windows (oprócz Windows Server 2003, Windows XP i wcześniejszych wersji) oraz z Linuxem.
 

Oprogramowanie

UNMS

UNMS (UPS Network Management System) jest aplikacją WEB która stale monitoruje status wszystkich uruchomionych UPS w jednej lub kilku lokalizacjach poprzez interfejsy zdalnego nadzoru (CS121, UPS Supervisor, SNMP) oraz protokół TCP/IP.

+
Szczegóły

Wszystkie sygnały alarmowe generowane przez różne UPSy są odbierane przez stację monitorującą. To umożliwia realizację natychmiastowej i dogłębnej diagnostyki problemu oraz umożliwia serwisowi technicznemu podjąć pilne działania w razie potrzeby.

Stan pracy każdego zasilacza UPS jest reprezentowany przez kolorową ikonkę przypominającą światła drogowe. W przypadku anormalnej pracy ikona zasilacza zmienia kolor statusu w odniesieniu do powagi zdarzenia lub awarii. Program monitorujący wysyła powiadomienia lub komunikaty bądź e-maile oraz uruchamia wybrane programy lub skrypty.

Funkcja monitorowania danego UPS jest dostępna poprzez pojedyncze kliknięcie i przeglądarkę internetową.

Wsparcie dla protokołu SNMP pozwala aplikacji komunikować się z różnymi markami zasilaczy UPS, pod warunkiem, że są one zgodne ze standardem MIB RFC 1628.

System dodatkowo umożliwia dopasowanie interfejsu graficznego, rejestrację wszystkich alarmów w bazie danych na potrzeby diagnostyki oraz może wyświetlacz wykresy przedstawiający trendy opisujące parametry pracy zasilaczy UPS.

Podstawowa wersja jest dostępna nieodpłatnie i umożliwia zarządzanie do 9 UPSami na raz (co najwyżej 3 UPSy mogą być innych firm).

UNMS jest dostępny na systemy z rodziny Windows XP Pro i nowsze.

Oprogramowanie

UPS Setting Tool

Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.

+
Szczegóły

Narzędzia diagnostyczne dla systemów UPS. Umożliwiają szybką i bezpieczną diagnostykę i ustawianie specjalnych funkcji.

Oprogramowanie

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Czytaj więcej