KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA

Urządzenia elektroniczne i systemy mocy, takie jak UPS, zawierają podzespoły i części o ograniczonej żywotności,
które muszą być wymieniane zgodnie ze specyfikacją producenta. Aby zapewnić optymalną wydajność i zabezpieczyć Twoje krytyczne aplikacje przed potencjalnymi przestojami, ważne jest aby wykonywać profilaktyczne czynności konserwacyjne w regularnych odstępach czasu oraz wymieniać części, gdy jest to wskazane.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE, WEZWANIA SERWISOWE

W przypadku wezwania alarmowego, nasza ogólnoświatowa sieć serwisowa, z inżynierami i magazynami części zapasowych, strategicznie rozlokowanymi jak najbliżej Twojego miejsca instalacji, gwarantuje szybki czas interwencji z pomocą 24/7/365. Złożone oprogramowanie diagnostyczne pomaga naszym inżynierom zidentyfikować usterkę, a dzięki temu zapewniaskrócenie MTTR (średni czas dokonania naprawy).
Następnie przeprowadzane są działania naprawcze, takie jak wymiana zużytych części, diagnostyka instalacji lub rozbudowa zasilacza, aby jak najszybciej instalację rezerwowaną przez zasilacz UPS przywrócić do stanu bezpiecznej pracy.

NASZE UMOWY SERWISOWE

Nasze Umowy Serwisowe obejmują czyszczenie, diagnostykę, pomiary, testy funkcjonalne, analizę dzienników zdarzeń jakości mocy, sprawdzenie kondycji baterii, aktualizację sprzętu i oprogramowania sprzętowego oraz raporty techniczne. Plan Konserwacji Zapobiegawczej jest jednym z najbardziej
opłacalnych działań, jakie może zabezpieczyć Twoją inwestycję i zapewnić Tobie ciągłość biznesową.