SENSORY DO UPS

Gama sensorów składa się z różnych typów sensorów, podłączanych w różny sposób do UPS – niektóre łączy się bezpośrednio z interfejsem sieciowym, a niektóre łączy się do SENSOR MANAGER.

DLA INTERFEJSÓW SIECIOWYCH:

  • sensor temperatury
  • sensor temperatury i wilgotności
  • kontaktron i czujnik magnetyczny

DLA SENSOR MANAGER:

  • sensor temperatury
  • sensor temperatury i wilgotności
  • kontaktron i czujnik magnetyczny
  • sygnalizator świetlny