Kalkuluje oszczędności energii z UPS ARCHIMOD HE

Oszczędność energii

Oferta UPS LEGRAND zapewnia gwarantowane oszczędności energii. Systemy UPS mogą osiągać poziomy sprawności do 95% (99% w trybie ECO). Oznacza to niższe zużycie energii przy takim samym obciążeniu sieci, co owocuje znacznymi oszczędnościami.

Energia i środowisko

  • Moc rozproszona jest zredukowana do minimum, co oznacza mniejszą emicję ciepła i niższą emisje CO2 do atmosfery.
  • UPSY LEGRAND są zbudowane z materiałów nadających się do recyklingu i są zgodne z dyrektywami UE w sprawie ograniczenia substancji niebezpiecznych.
  • Średni okres użytkowania baterii jest dłuższy, co zmniejsza problemy z utylizacją ołowiu.